Foredragene bookes her:

hanne@tyra.dk

  

Projektor skal stilles til rådighed


Jeg kan medbringe flere af mine bøger, hvis det ønskes

Book et

Foredrag med en historiequiz:

Find dem her: historiequiz


Et godt indslag til julefrokosten, inden snapsen kommer på bordet.

Foredrag

med bid og humor

og massevis af billeder 

 

Middelalderens og renæssancens København

 

Christianshavn & Ny-København, udenfor voldene og lidt for børn

 

 

Flere af foredragene laves også som byvandringer

VIGTIG info om gratis arbejde

Som freelance arbejder jeg hverken gratis, til nedsat pris eller for en flaske vin eller tre.


Prøv at spørg din VVS-er, i din pizzabutik, taxachaufføren, de fastansatte i NGO-organisationerne, journalisterne, dig selv eller andre lønmodtagere, om du eller de arbejder gratis :-)

 Mine foredrag varer:

 

2x 45 min. plus pause og spørgetid på i alt 30. min.

 

Korte Gå-hjem-foredrag på 30-60 min.

Find dem nederst på siden.

 

Priser for foredrag finder du her: Priser

 

 

Check om datoen er ledig i min min:

Kalender

  • Rabat på 10% pr. billet gives til modtagere af mit nyhedsbrev på de to første billetter til en af de åbne byvandringer
  • Gælder KUN for normalprisen minus entreer.
  • Gælder ikke gavekort

Københavns forunderlige historie:


Borger i middelalderens og renæssancens København


Med udgangspunkt i mine bøger fortælles om dét København, der eksisterede før den store brand i 1728 både inden og uden for middelaldervolden.


Hvem boede i byens gader?


Hvilke erhverv kender fra den ældste markedsplads i 1000-årene og til og med renæssancen.

 

Boede skomagerne i én gade og slagterne i en anden?

Gik der bjørne rundt i Bjørnebrogade? Og er  Købmagergade opkaldt efter købmændene? 

 

Lavede man krudt og kanoner i kirkerne?

Blev man fuld og lysten af at bade i middelalderens badstuer?

Hvor lå byens offentlige lokummer?


Hvor kom "de fremmede" fra?

Hvorfor hed Strøget Tyskemannegade i middelalderen?


Er birkesfranskbrødet, jødekagen og brunkagen i virkeligheden danske?

 

Varighed: 2 x 45 min


Nonner og barske madammer øst for Købmagergade


På indersiden langs med middelalderens Østervold (nutidens Gothersgade) lå borgernes og hoffets kålhaver (køkkenhaver) til helt op i 1500-årene.

 

Først da var bebyggelsen flere steder vokset ud til Østervold og man begyndte at flytte kålhaverne uden for byens volde, så der kunne opføres flere huse til den voksende københavnske befolkning.

 

Foredraget fortæller om Skt. Klare Kloster, der var et nonnekloster, og som gav navn til Klareboderne.

 

Om Den Kongelige Mønt, hvis navn er bevaret i gadenavnene Gammel Mønt og Møntergade.

 

Om Torben Oxe, som blev henrettet i Rosengården på Sankt Gertruds Kirkegård, efter at han var blevet dømt for at have forgivet Dyveke med forgiftede kirsebær.

Om Sankt Gertruds Hospital og Kapel, og som ALDRIG var et kloster.

 

Og om de skumle gyder, gader og gange som:

Didrik Badskjærs Gang, Holmensgade, Wismars Gang, Peder Madsens Gang og Pistolstræde, hvor de lette damer, alfonser og værtshuse florerede til helt op i nyere tid.

 

Varighed: 2 x 45 min


Christianshavns historie.

Fra Christian den 4. til ......


I 2018 kunne Christianshavn fejre sit 400 års jubilæum.

 

Christian den 4. grundlagde sin nybydel ude på en række lave, våde strandengsgrunde, som lidt efter lidt blev fyldt op til bebyggelse.

I første omgang havde man tænkt sig at opføre en bådsmandsby for dem som gjorde tjeneste på skibsværftet Bremerholm.

Den tanke blev hurtigt opgivet, da man allerede i 1614 begyndte at opføre Skipperboderne syd for Nikolaj Kirke som tjenesteboliger til arbejderne på Bremerholm.

Derfor blev den nye bydel en købmandsby med private havnepladser foran den store købmandshuse langs med Strandgade, og i en kortere periode i 1600-tallet var Christianshavn endda en selvstændig købstad.

Foredraget tager jer på en billedrig tur gennem Christianshavns spændende historie med massevis af gamle kort, billeder og gode historier.

 

Varighed: 2 x 45 min

Sømænd og købmænd:
Børsen, Nyhavn og Toldboden


En munter fortælling fra middelalderen og op til næsten nutidens København, hvor I skal høre om:

 

- Købmændene og Børsen, der oprindelig var en varebørs. Det vil sige et storcenter med forskellige butikker ligesom Fisketorvet og Fielsds.

 

- Sømændene og beværtningerne i Nyhavn

 

- Og værtshusene på Toldbodvejen (Esplanaden), som førte fra Toldboden og hen til Store Kongensgade og Nyboder. Og dengang var Lumskebugten ikke et fint og dyrt sted. Tværtimod.

 

Varighed: 2 x 45 min

 

 

Christian 4.s Ny-København

Hvornår flyttede københavnerne permanent uden for Østerport?

 

I første halvdel af 1600-tallet planlagde Christian den 4. den nye bydel Sankt Annæ By mellem Gothersgade og Esplanaden. Den bliver i dag kaldt for Christian den 4.s Ny-København. Herved blev middelalderbyen dobbelt så stor.

 

Men hvorfor hedder kvarteret Sankt Annæ Kvarter?

 

Vi hører historierne om:

 

Sankt Annæ Kapel og miraklerne, der skete her.

 

Sankt Annæ Skanse, der i 1660-erne blev ombygget til Kastellet.

 

Rundkirken Sankt Anna Rotunda, som aldrig blev færdig.

 

Toldboden og toldbodbommen, som Christian den 4. i 1628 flyttede inde fra Knippelsbro og ud til det nuværende toldbodområde, og ved den manøvre tidoblede Københavns inderhavn.

 

Bebyggelsen fra 1600-årene med Nyboder.

 

Branden i operahuset på Sophie Amalienborg.

 

Operahuset i Bredgade, Møntergården i Borgergade og Nyhavn.

 

Varighed: 2 x 45 min

Kongens og bispens by ca. 1000-1300:
Fra markedsplads til købstad


Det tidlige København har fået vokseværk, siden de store Metroudgravninger begyndte i 1990´erne.

 

Fra at være en lille by og markedsplads har København på nuværende tidspunkt udviklet sig til en større by med en tidlig markedsplads og kirke, hvor Rådhuspladsen ligger i dag.

 

De nyeste udgravninger trækker nu København ned i første halvdel af 1000-årene, og så der er nu tegn på, at der nok har været i hvert fald en og måske to ukendte kirker i byens vestlige område.

 

Men også i den østlige ende af København ved Kongens Nytorv er der spor efter  tidlige aktiviteter med bl.a. sildebearbejdning, der også dateres til 1000-årene. Og en befæstning fra begyndelsen af 1200.

 

Foredraget gennemgår Københavns udvikling fra handelspladsen Havn og frem til ca. 1300.

 

Vi skal blandt andet høre om de tidlige kirker og gravpladser som den forsvundne Skt. Clemens kirke og kirkegård, der i dag ligger "begravet" under Strøget. Og om Absalons Borg og de tidlige befæstninger.

 

Varighed: 2 x 45 min


Bispens by: København ca. 1200-1450:

Middelalderens blomstrende købstad


Foredraget fortæller om København fra Hvideslægtens by i 1200-tallet og frem til Christian den 4.s København i 1600-tallet, dét København som dog først i 1660 blev til Danmarks hovedstad under kong Frederik den 3.

 

(Nej! Danmark havde ikke nogen hovedstad før 1660. Og selv om I spørger, om det ikke var Jelling, Nyborg eller Roskilde eller en anden by, så er svaret stadig NEJ!)

 

Vi skal også høre om:

 

Byens mange gejstlige stiftelser og bygninger.

 

De skriftlige kilde.

 

Byens handel

 

Københavns Slot

 

Kong Hans´ Vingård, som af nogle tolkes som Østergård, men dét ved vi simpelthen ikke, om er korrekt.

 

Byens huse, hvor vi kun kender Kong Hans og måske et enkelt mere.

 

De første to rådhuse.

 

Og den højmiddelalderlige befæstning.

 

Varighed: 2 x 45 min

Kongens by 1417-1660:

Fra Erik af Pommerns By til Danmarks hovedstad.


Den ældste skriftlige kilde til Københavns historie er Absalons stadsfæstelsesbrev fra 1186, hvor pave Urban i Rom bekræfter, at Absalon har fået København med borg og by og jorde af Kong Valdemar den Store.

 

Absalon testamenterede herefter København til Roskildebispen, hvorefter København helt frem til 1416 var kastebold mellem kirken og kronen.

 

Men i 1416 døde den mægtige Roskildebisp Peder Jensen Lodehat, og året efter i 1417 fik Kong Erik af Pommern endelig København tilbage til Kronen igen.

Selvom København siden da har været kongens by, blev København dog først København Danmarks hovedstad i 1660, hvilket mange desværre ikke er klar over.

 

Foredraget fortæller om København i 14-15- & 1600-tallet. I skal høre om:

 

Den kongelige møntslagning

Erik af Pommerns borge og kalkmalerier

 

Kong Hans´ skibsværft på Bremerholm

 

Christian den 4.s Tøjhushavn 

 

Christian den 4.s  havne- og byudvidelser.

 

Varighed: 2 x 45 min

Borgene på Slotsholmen og Københavns befæstninger


Hvornår byggede Absalon sin borg?

Hvor længe sad Leonora Christina i Blåtårn?

Og hvor gammelt var Blåtårn, da det blev revet ned i 1730´erne?

 

Foredraget gennemgår Absalons Borg og Københavns Slots historie belyst ud fra mine seneste undersøgelser og med nye rekonstruktionstegninger.

 

Herefter springer vi videre til Københavns middelalderbefæstninger:

 

Formentlig omkring 1100 eller måske før opførte kongen en halvkredsvold. Tidligere mente man, at den omgav den ældste handelsplads. Men efter fundene af en endnu tidligere bebyggelse på Rådhuspladsen er man ikke sikker længere.

 

Befæstningen  blev senest sløjfet, efter biskop Absalons blev byens herre omkring 1160.

 

Måske var det selvsamme Absalon, som iværksatte eller i hvert fald planlagde opførelsen af byens næste befæstning, der blev fundet spændende spor efter under metroudgravningerne, og som nu er dateret til begyndelsen af 1200.

 

Foredraget gennemgår befæstningernes og havnens udvikling, byportene, havnetårnene og de maritime bygninger, færgelejer, broerne m.m.

 

Varighed: 2 x 45 min

Middelalderhavnen, skibsværftet på Bremerholm og Tøjhushavnen


Et rigtigt havneforedrag:

 

Havnebyer er karakteriseret ved det, man kalder for en maritim topografii.

 

Det vil sige, at byerne har en række specielle faciliteter, der gør, at vareudvekslingen mellem havnen og oplandet nemt kan videreføres herfra.

 

Havnebyernes udseende er påvirket af de maritime funktioner.
Der kan være havneporte i befæstningen, som afgrænser broer og kajer fra byens juridiske område. Mens andre ”juridiske” anlæg er vejerboder (Vægten), accise- og toldboder.

Nær havnen ligger store varehuse som magasiner og lagerhaller.
Her er skibsproviantering og steder til at servicere og reparere skibene.

Torve og handelsgader ligger også tæt ved havnen, og her er gode ”tilbud” til sømændene.

Foredraget ser på, om middelalderbyen København havde disse funktioner.

 

Men I skal også høre om skibsværftet på Bremerholm fra 1510, og Christian den 4.s krigshavn "Tøjhushavnen."


Læs beskrivelsen af Bremerholm i min bog Gader og mennesker bind 2

 

Varighed: 2 x 45 min

Vandmøller, Vandforsyning og

Københavns industris vugge!


1560 anlagde Frederik 2. et farveri med valkemølle ved det nuværende Vandkunsten.

 

Farveriet hed ”kongens vantfarveri & vantmageri,” og det betegnes som byens første forsøg på en industriel virksomhed med forbindelse til Bremerholm skibsværft.

 

Men inden vi når så langt i foredraget, skal I høre om:

 

Vandmøllernes historie tilbage fra de antikke vandløftningshjul og op i nyere tid med de forskellige møllehjulstyper m.m.

 

Vandforsyningen tilbage fra romerne fantastiske vandteknik, der fra 1429 kom til at danne forlæg for vandforsyningen i det nordlige Europa.

 

Hvordan man fik ført vandet rundt til byernes mange vandkunste og pumpebrønde.

 

Og hvordan man fik fyldt vand i den middelalderlige københavnske voldgrav.

 

Varighed: 2 x 45 min


Gå-hjem-foredrag: Foredrag på 30-60 minutter

Alle mine andre  foredrag kan også laves om til kortere foredrag.

Kvarteret omkring Bremerholm skibsværft


Et spændende Gå-hjem-foredrag om øen Bremerholm og dens udvikling fra middelalderen og op i 1900-tallet.

 

Bremerholm er i dag landfast med København i modsætning til Slotsholmen, der stadig er en ø.

 

Kvarteret ligger fra Nikolaj Kirke til Ved Stranden og hele Gammelholm kvarteret bag det kongelige Teater.

 

I 1510 samlede Kong Hans den danske orlogsflåde i København ved Bremerholm, der udviklede sig til et skibsværft og en ekviperingshavn. Bremerholm skibsværft eksisterede frem til 1856, hvor det blev nedlagt og kvarteret Gammelholm blev opført med arkitekten Meldahl som hovedarkitekt.

 

Omkring Bremerholm lå de frække bordelgader som Holmensgade m.fl. Og vi besøge fruentimmerne på et lille visit.

 

I får og et kort indblik i Nyhavn og havnen i ældre tid, Kong Hans vingård, hvor der var Vingård og blev slået kongens mønt samt borgene på Slotsholmen.

 

Varighed: 45-60 min


Læs beskrivelsen af Bremerholm i min bog Gader og mennesker bind 2

Vester Kvarter med Frederiksholm og  Slotsholmen


Først skal vi på en lyntur gennem det kvarter, der i middelalderen hed Kattesundet og fra 1500-tallet Vester Kvarter, og som ligger mellem Rådhuspladsen; Vestergade, Gammeltorv og Nytorv.


I skal høre om de arkæologiske udgravninger, som p.t. har bragt det tidligste København tilbage til første halvdel af 1000-tallet på Rådhuspladsen.


Herefter fortsætter vi ned ad Rådhusstræde, forbi Vandkunsten, som først blev opfyldt og omdannet til torv i 1673, til Frederiksholm Kanal og de omkringliggende gader.


Fra midten af 1600 tallet begyndte man at opfylde de lave strandengsgrunde. Indtil  da var Christian den 4.s Tøjhushavn og Bryghuset på Slotsholmen den yderste kant af Københavns havn mod syd.

 

Fra 1670 blev de første grunde udstykket, og der er stadig huse fra sidst i 1600-tallet i det lidt glemte kvarter, idet ingen af Københavns brande nåede herned.


I dag er kvarteret desværre mast inde bag Dansk Arkitekturcenters Blox-bygning.

 

Foredraget tager jer på en sjov rundtur i kvarteret. I skal høre om:

- Udgravningerne i Vester Kvarter

- Slotsholmens med borge og krigshavn

- Vestervold og Langebro med Druknehuset

- Kvarteret Frederiksholm og de forskellige gader

 

Varighed: 45-60 min

Snarens Kvarter:
Et middelalderligt havneområde op til næsten nutiden


Snarens kvarter i København syd for Strøget og ned mod Nybrogade og Gammel Strand har navn efter rådmand Snare, som havde en gård sidst i 1400-tallet nord for den nuværende gade Snaregade.


Gå-hjem-foredraget fortæller om:

- Det gamle havneområde og de seneste arkæologiske udgravninger

- Havnelivet med sømænd og de skrappe, tykke fiskerkoner

- De offentlige lokumsgader som Magstræde og Hyskenstræde

- Badstuer og Badstuestræde

- Gadelivet med de offentlige fruentimmere i den offentlige prostitutions tid


Varighed: 30-45 min.

Foredrag for børn

Biskop Absalons København og Øgledronningens forbandelse

 

Med Øgledronningen og Margrethe, Sigurd og Thea tilbage til Absalons og middelalderens København)

Et billedrigt power point foredrag om, hvordan det var at bo i Absalons og middelalderens København.

 

Med udgangspunkt i min historiske fantasybog for børn, Øgledronningens forbandelse, fortæller jeg om, hvordan jeg tror, at København så ud i middelalderen, og hvorfor jeg har beskrevet Absalons København i bogen, som jeg har.

 

Jeg fortæller om de forskellige steder, som Margrethe, Sigurd og Thea oplever i bogen som:

 

- Hvor stor var København (Havn) på Absalons tid?

- Hvordan så Absalons borg ud?

- Hvordan kom man over til Absalons borg på den lille ø Strandholmen?

- Hvor lå Sankt Clemens kirke og kirkegård?

- Hvordan så befæstningen ud?

- Hvordan boede man?

- Hvad levede man af?

 

Jeg medbringer også en pose med gamle potteskår fra arkæologiske udgravninger, som børnene kan få lov til at se og røre ved.

 

Undervejs er der tid til masser af spørgsmål, og forfatterbesøget afsluttes med oplæsning fra Øgledronningens forbandelse

 

Læs mere om Øgledronningens forbandelse: www.tidsdetektiverne.dk

 

Mødested: Jeres skole

 

Hvor længe: 2 skoletimer inkl. frikvarter. og spørgsmål

Pris            : 5.000,- kr.