Det Lystige Vesterbro:

Valkyrien, den Grønne Dame og den sorte Ørn


Vi mødes på hjørnet af Vesterbrogade Helgolandsgade, hvor I får historien om slagterne og Trommesalen.


Herefter skal vi ind i en baggård hvor I skal se den bygning, der i 1876 blev opført som den berygtede dansesalon Valkyrien. Valkyrien endte sine vilde og glade dage som Maria Bedesal, og senere som alkoholfri restaurant under navnet Valhal. Her får I også historien om de offentlige fruentimmere og Rosamin på hotel Duval.

 

I baggården til jugendhotellet Løwenborg (Savoy) ser vi den gamle bygning, der i 1861 blev opført som ølhallen Thors Hal. I 1871 blev den ombygget til dansesalonen Figaro og senere blev varieteen Valencia. Måske møder vi spøgelset af "den grønne dame," som stadig går hvileløs omkring .......

 

Længere ned af Vesterbrogade skal vi ind i en ny baggård, der ligger omtrent, hvor Vesterbros Morskabsteater lå indtil 1845.

På Morskabsteatret optrådte mange cirkusfamilier bl.a. den italienske familien Cassorti, der medbragte Pjerrot og hele pantomimen til Danmark, og hvorfra Brødrene Prices familie også stammer.

 

Turen afsluttes i det gamle Ørneapoteks gård med havehuset i bindingsværk og laboratoriet, som i dag er ombygget til værtshuset Lidkøb.

 

Mødested: Vesterbrogade på hjørnet af Helgolandsgade


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Det Lystige Vesterbro:

Fra Thors Ølhal til Den lille Fortun


(Denne tur minder om "Det Lystige Vesterbro til Den sorte Ørn." Men mødestedet er anderledes)

 

Vi mødes på Vesterbros Torv, hvor I skal høre om reberbaner og slagtere.


Herfra krydser vi Vesterbrogade og skal ind i  baggården til jugendhotellet Løwenborg (Savoy). Her er ølhallen Thors Hal fra 1861 bevaret og endda nyistandsat, så man kan se dens originale smukke facace. I 1871 blev ølhallen ombygget til dansesalonen Figaro og senere blev den til varieteen Valencia. I 1931 skete her en sørgelig historie, hvor en smuk artist mistede livet. Det fortælles, at hun aldrig har forladt den gamle varieté, hvor man kan møde hende som den Grønne Dame.

 

Fra Hotel Savoy skal vi ind i endnu baggård på Vesterbrogade og se det gamle Wegeners privatbibliotek. Det bliver et kort besøg, da private baggårde efterhånden kan være vanskelige at besøge pga., at de nye beboere  på Vesterbro ønsker en lukket bydel.

 

Hvis det bliver for besværligt, fortsætter vi hurtigt over i en ny, men åben baggård, hvor I skal høre om Vesterbros Morskabsteater indtil 1845. Her den italienske familien Cassorti, der medbragte Pjerrot og hele pantomimen til Danmark, og her stammer Brødrene Prices familie.

 

Turen afsluttes i den gamle apotekergård, som har en værtshustavle fra gæstgiveriet "Den lille Fortun."

 

Mødested: Vesterbros Torv


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Det lystige Vesterbro:

Hvem skød papegøjen?


Vi mødes på Vesterbros Torv, hvor I skal høre om panserbasserne på den gamle Svendsgades politistation.


Fra Torvet går vi gennem Københavns nok korteste gade ned i Skydebanehaven, hvor I skal høre om de kongelige skydebrødre, der skød papegøjen.

 

Vi fortsætter gennem Matthæusgade, hvor vi bl.a. stopper ud for Westend og hører om gaden, der alligevel ikke endte som parisisk prostitutionsgade.


I skal høre om om de berygtede korridorejendomme, og om den lange, trange oehlenschlægersgade.


Herfra går vi hen til hjørnet af Valdemarsgade med den imponerende Matthæuskirke, og de gamle villaer og stiftelser.


Gaden var oprindelig en markvej, der fra 1665 førte fra pestkirkegården og ned til Pesthuset på Vester Fælled. Her blev vesterbroerne begravet sammen med de døde fra Pesthuset. Og her ligger mange af dem stadig.

 

Turen slutter i Valdemarsgade.


Mødested: Vesterbros Torv


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Det lystige Vesterbro:

Galger og gæstgiverier


I skal høre om de gæstgiverierne med hestenavne, hvor af det første kendes tilbage til 1619, da borgmester Mikkel Vibe fik tilladelse til at drive krohold og lave en skydebane på Vesterbro. "Mikkel Vibes Kro" skiftede senere navn til "Grønne Hest."

 

Vi går forbi det Kgl. Kjøbenhavnske Skydeselskab bygning fra 1787. Vi når  frem til gaden Westend, hvis indgang er en stor port ud til Vesterbrogade. Vi smutter gennem porten og ind i gaden, der oprindelig blev opført til byens offentlige fruentimmere efter et parisisk prostitutionsmønster med små, lette balkoner til de frække damer.

 

Vi fortsætter ud ad Vesterbrogade, hvor I på stoppene blandt andet skal se matriklen, hvor digteren Adam Oehlenschlægers fødested lå indtil 1865, og høre om gæstgiverierne med hestenavnene og tobaksplantagerne "Friheden" og "Håbet."

 

Turen slutter på Enghavevej, hvor I skal høre om den sidste galge på Vesterbro, og hvor Struense og Brandt lå på hjul og stejle efter henrettelsen på Øster Fælled i 1772.

 

Mødested: Vesterbros Torv


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Det lystige Vesterbro:

Fra Halmtorv mod Halmtorvet


Vi mødes på Rådhuspladsen, der fra 1700-årene og frem til indvielsen af det nuværende sjette rådhus i 1905, var byens gamle Halmtorv. Foran det nuværende rådhus stod den sidste Vesterport helt frem til 1857.

 

Vi runder Axeltorv, hvor I skal høre om de tre hovedbanegårde og om fæstningsterrænet, der endte som forlystelsesområde med bl.a. det nu nedrevne National-Scala og Tivoli med sangerindepavillonerne Kisten og Slukefter.

 

Langs Vesterbrogade stopper vi ved slagternes gamle kvægtorv, der blev kaldt for Trommesalen og hører lidt stinkende historier.


Længere henne skal vi ind i en baggård på Vesterbrogade og se den fine bygning, der i 1876 blev opført som den berygtede dansesalon Valkyrien, der desværre endte som kirkesal. Her får I også historier og den pæne Rosamin, bryderen Magnus Bech Olsen og fruentimmerne på første sal i hotel Duval.

 

Vi drejer ned af Viktoriagade og når frem til hjertet på hjørnet af Abel Cathrines Gade, hvor vi slutter turen. Her skal I høre om Christian den 4.s ydre fæstningslinje fra 1620´erne, der hed Retrenchementet og om det gruefulde mord i forlystelseshaven Egypti Land.

 

Mødested: Rådhuspladsen foran Rådhuset


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter

Det lystige Vesterbro:

Slagtere & værtshuse


I 1577 fik de københavnske slagtere forbud mod at slagte deres dyr indenfor Københavns volde, og slagtningen blev sendt uden for Vesterport.


I 1581 blev der opført et muret slagtehus og 14 murede slagterboder, og i 1671 blev kvægtorvet Trommesalen anlagt sammen med en accisebod mellem nuværende Gammel Kongevej og Vesterbrogade.

 

I kølvandet på slagterne fulgte en masse erhverv, som kunne bruge "de døde" dyr. Og for at slagterne kunne skylle det hele ned, slog værtshusejerne sig også ned i bydelen.

 

Vi skal en tur forbi Den Brune Kødby, der i 1879 afløste Trommesalen som kvægtorv, og gå langs med den gamle strandlinje frem til Den Hvide Kødby, der ligger oven på det nedlagte Vester Gasværk.

 

Turen slutter ud for Gasværksvej.

 

Mødested: Vesterbrogade på hjørnet af Helgolandsgade


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarterDet lystige Vesterbro:

Kamma Rahbek, Det borende X mod  Enghaveparken


Vi mødes på hjørnet af Kammasvej og Rahbeks Allé. Kammasvej er det sidste levn af Christian den 4.s landevej fra 1620. Herfra når vi Rahbeks Allé foran Bakkehuset, der i guldalderen var "salon" for tidens kunstnere.


Bygningen var landevejskro fra 1600-tallet til 1776, hvor den nye landevej til Roskilde blev anlagt, som vi i dag kender som Vesterbrogade fra Sorte Hest og ud over Valby Bakke. Herefter blev den sommerresidens for den nybyggede Slotskro på den nye Vesterbrogade, fordi landevejen ikke længere gik forbi Bakkehuset.

 

Vi fortsætter ned ad Rahbeks Allé, hvor I skal se nogle fantastiske huse og høre om pengeskabstyven Det borende X, der i 1931 netop blev fanget på Rahbeks Allé

 

Vi drejer ned af Den gamle Malkevej, der i dag hedder Vester Fælledvej, hvor vi passerer Humleby. Sidst i 1800-tallet boede skarpretter Sejstrup i en villa på Vester Fælledvej 82. Så I skal selvfølgelig høre lidt om ham, og om hvorfor han sagde sit skarpretterjob op i 1890´erne.

 

Vi slutter ved Enghave Parken, der oprindelig var kolonihaver indtil 1929.

 

Mødested: Indgangen til Søndermarken på hjørnet af Roskildevej og Pile Allé


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter


Det var på Frederiksberg:
Landsteder, forlystelser og en sørgelig kærlighedshistorie


Vi mødes på hjørnet af Frederiksberg Allé og Madvigs Allé overfor metroen, hvor I skal høre lidt om Frederiksbergs ældste historie med landsbyerne Solbjerg og Hollænderbyen.

Herefter går vi ned ad Madvigs Allé, hvor blandt andet landstedet Sans Souci lå, og hvor der i 1800-tallet skete en ulykkelig kærlighedshistorie, der kan måle sig med Elvira Madigan og Sixten Sparres affære.

Turen fortsætter tilbage mod Frederiksberg Allé, mens I hører om landstederne, forlystelserne (og her var mange) og Georg Carstensens Tivoli Alhambra, der kun eksisterede i 12 år.

Vi slutter på Sankt Thomas Plads, som er opkaldt efter landstedet Sankt Thomas. Her får i historierne om forlystelserne, ølhallerne, sangerindepavillionerne og Drachmans muse Edith.

Mødested: Hjørnet af Frederiksberg Allé og Madvigs Allé (tæt ved Metroen)


Byvandringen tager ca. 5-6 kvarter